Widgeti

Prilagodba izgleda stranice olakšana je korištenjem widgeta, manjih okvira s određenim sadržajem, koji se pridodaju u unaprijed definirana područja na stranici. Broj i položaj widgeta na stranici ovisi o odabranoj temi. Također, widgeti mogu imati postavke koje je potrebno po odabiru prilagoditi (npr. određivanje izgleda arhiva). Uređivanje widgeta može se vršiti putem okvira prilagodi (pri…

Prilagodba teme

Odabranu temu moguće je prilagoditi prije objave. Prilagođavanju teme pristupa se odabirom opcije prilagodi u podnožju okvira odabrane teme ili detalja teme. Iz glavnog izbornika moguće je pristupiti odabirom prilagodi u opciji izgled, ili s vidljive stranice odabirom opcije prilagodi iz padajućeg izbornika imena stranice. Po odabiru otvara se okvir za prilagodbu na lijevoj strani…

Zaglavlje

Prilagodbi zaglavlja stranice pristupa se putem opcije izgled te zaglavlje iz glavnog izbornika ili se nudi kao opcija prilikom prilagodbe teme. Po odabiru opcije slika zaglavlja u okviru prilagodi, otvara se padajući okvir u kojem su navedene dimenzije slike koje tema preporučuje. Naredbom dodaj novu sliku otvara se zbirka medija gdje je moguće označiti sliku…

Dodavanje novih korisnika stranice

Dodavanje novih korisnika vrši se putem zaslona za dodavanje novih korisnika kojem se pristupa odabirom opcije novo te korisnik na alatnoj traci, opcije dodaj novi u korisničkom zaslonu ili odabirom dodaj novi u opciji korisnici iz glavnog izbornika. Upisuje se korisničko ime, e-pošta novog korisnika i lozinka te se dodjeljuje uloga korisnika. Nakon unošenja odgovarajućih…

Uređivanje korisničkog profila

Zaslonu za uređivanje korisničkog profila, može se pristupiti odabirom opcije uredi moj profil koja se pojavljuje prilikom prelaska mišem preko imena korisnika u gornjem desnom kutu alatne trake ili putem glavnog izbornika na nadzornoj ploči, odabirom opcije korisnici te vaš profil u padajućem izborniku. Zaslon za uređivanje profila, koji se potom otvara, podijeljen je na…

Određivanje uloga korisnika

Korisnici stranice razlikuju se prema ulogama koje su im dodijeljene. Korisnik može biti: pretplatnik, suradnik, autor, urednik ili administrator. Pretplatnik može pristupiti svim podacima na javnom dijelu stranice te uređivati svoj korisnički profil; može unositi komentare (ako je mogućnost unošenja komentara onemogućena onima koji nisu pretplatnici stranice) te može pristupiti sadržajima kojima je vidljivost objave…

WordPress postavke na mrežnoj stranici

Kao što se može uređivati korisnički profil, moguće je i prilagoditi postavke WordPressa mrežnoj stranici. Odabirom opcije postavke iz glavnog izbornika prikazuju se stavke koje je moguće mijenjati. Odabirom opcije općenito otvara se zaslon za uređivanje općih postavki. Moguće je uređivati naziv mrežne stranice te slogan. Adresa e-pošte mora biti ona koja je povezana s…

Postavke stalnih veza

Radi preglednosti i lakšeg snalaženja na stranici WordPress omogućuje uređivanje postavki stalnih veza, tj. stalnih URL struktura do pojedinih sadržaja na mrežnoj stranici. Posjetiteljima stranice bit će tako olakšano traženje određenog sadržaja te dijeljenje sadržaja putem poveznica u e-pošti ili na društvenim mrežama. Okvir za uređivanje postavki stalnih veza otvara se odabirom stalne veze u…

Izvoz i uvoz sadržaja

WordPress daje mogućnost prenošenja i unošenja sadržaja s drugih WordPress stranica ili blogova. U stavci alati iz glavnog izbornika odabire se opcija izvoz. Otvara se zaslon izvoz, odabire sadržaj te naredba preuzmi izvozni zapis. Sadržaj će se potom pohraniti u obliku XML zapisa (WordPress eXtended RSS) na računalu pa ga je kasnije moguće uvesti na…

Brzo uređivanje

Opcija brzo uređivanje omogućuje uređivanje sadržaja objave iz samog okvira za indeksiranje, bez otvaranja okvira za uređivanje, a korisna je pri unošenju manjih promjena u objavu. Odabirom naredbe brzo uredi otvara se okvir za brzo uređivanje u kojem je moguće urediti naslov, slug, datum, autora, kategorije i oznake, status i vidljivost objave te odabrati mogućnost…

Objavljivanje

Nakon uređivanja objave slijedi objavljivanje. Objavljivanje se vrši uz pomoć okvira objavi koji se nalazi uz okvir za uređivanje objave. Naznačeni su podaci o objavi koja se uređuje. Status govori je li riječ o skici, čeka li objava recenziju (od strane osobe koja ima ovlaštenje za objavljivanje) ili je objavljena. Vidljivost objave označava je li…

Dodatne mogućnosti uređivanja nakon objavljivanja

U slučaju da se nakon objavljivanja uoči da je objava zbog opsežnosti sadržaja teže čitljiva i navigacija stranicom je otežana, postoji mogućnost prikaza samo odabranog odlomka na stranici, uz dodavanje poveznice na cijeli članak. U okviru za uređivanje sadržaja objave odabire se dio koji bi trebao biti vidljiv na stranici te se, nakon smještanja kursora…

Naknadno određivanje formata objave

Format objave moguće je naknadno odrediti u okviru format koji se nalazi na zaslonu za uređivanje objave, nakon odabira u opcijama zaslona. Među priloženim formatima moguće je izabrati: članak, crtica, slika, poveznica, citat ili status. Odabir formata ovisi o sadržaju objave. Po odabiru i objavljivanju, na vrstu formata upućuje ikona smještena uz naslov objave. Sve…

Uređivanje nove stranice

Stranice su stalan sadržaj, naznačen u glavnom izborniku ili u izborniku u podnožju okvira mrežne stranice. To je sadržaj koji se često ne mijenja, primjerice, kontakt ili osnovne informacije o stranici. Naziv svake nove stranice pojavljuje se kao poveznica u izborniku i vodi na dotičnu stranicu. Uređivanje nove stranice započinje odabirom stranice i dodaj novu…

Indeksiranje

Za organizaciju sadržaja stranice, jednostavnije pronalaženje i uređivanje sadržaja, primijenjeno je indeksiranje. U opcijama glavnog izbornika: objave, medijski zapisi, stranice i komentari moguće je odabrati sve sadržaje te vrste koji su prisutni na stranici, koji se potom popisuju u okviru za indeksiranje određenog sadržaja. Odabirom opcije objave te sve objave iz glavnog izbornika moguće je…

Promjena veličine fonta