Uređivanje nove stranice

Prikaz zaslona za uređivanje nove stranice

Zaslon za uređivanje nove stranice

Stranice su stalan sadržaj, naznačen u glavnom izborniku ili u izborniku u podnožju okvira mrežne stranice. To je sadržaj koji se često ne mijenja, primjerice, kontakt ili osnovne informacije o stranici. Naziv svake nove stranice pojavljuje se kao poveznica u izborniku i vodi na dotičnu stranicu. Uređivanje nove stranice započinje odabirom stranice i dodaj novu iz glavnog izbornika ili odabirom nova stranica u padajućem izborniku na alatnoj traci nadzorne ploče. Otvara se zaslon za uređivanje stranice. Unosi se naziv stranice (koji će se pojaviti u glavnom izborniku stranice). U okvir za uređivanje sadržaja stranice lijepi se postojeći tekst ili se unosi novi, jednako kao i kod uređivanja objave. Alatna traka za uređivanje stranica slična je alatima za uređivanje objava. Moguće je unijeti poveznice, formatirati tekst te odabrati istaknutu sliku, čiji će izgled po objavljivanju ovisiti temi koja se koristi, imajući u vidu kako će to izgledati zajedno s ostalim sadržajima na mrežnoj stranici, te odrediti status, vidljivost i vrijeme objave. Nakon objavljivanja, stranicu je moguće ponovno uređivati na identičan način kao i objavu. Ovisno o temi koja se koristi, u okviru svojstva stranice, koji se nalazi uz okvir za uređivanje sadržaja stranice, moguće je utjecati na izgleda stranice odabirom među ponuđenim predlošcima: izvorni predložak, predložak početne stranice ili predložak stranice pune širine bez bočne trake. To omogućuje kombinaciju izgleda stranica te izgled koji će se razlikovati od izgleda objava.

Prikaz okvira svojstva stranice

Okvir svojstva stranice

Stranice se organiziraju putem odabira matičnih stranica, a što se vrši u okviru svojstva stranice. Nakon pridruživanja stranica matičnoj stranici, mijenja se izgled izbornika na mrežnoj stranici, a pridružene stranice se prikazuju u padajućem izborniku matične stranice. Popis i struktura stranica vidljivi su odabirom opcije stranice i sve stranice iz glavnog izbornika.