Indeksiranje

Za organizaciju sadržaja stranice, jednostavnije pronalaženje i uređivanje sadržaja, primijenjeno je indeksiranje. U opcijama glavnog izbornika: objave, medijski zapisi, stranice i komentari moguće je odabrati sve sadržaje te vrste koji su prisutni na stranici, koji se potom popisuju u okviru za indeksiranje određenog sadržaja.

Indeksiranje objava

Indeksiranje objava

Odabirom opcije objave te sve objave iz glavnog izbornika moguće je tako vidjeti sve objave na stranici i način na koji su indeksirane. Ispod naslova na zaslonu nalaze se opcije s mogućnošću odabira svih objava, samo objavljenih, skica te smeće. U padajućim izbornicima ispod nude se opcije koje se primjenjuju na odabrane objave: grupne radnje, uredi i premjesti u smeće, a što se potvrđuje naredbom primjeni. Slijedi mogućnost filtriranja prema datumu ili prema kategoriji, što se potvrđuje naredbom filtriraj. Za pretraživanje točno određenog sadržaja moguće je koristiti priloženu tražilicu te odabrati naredbu pretraži objave. Objave su indeksirane na način da je uz naslov najprije naznačen format objava, potom ispisan naslov te vidljivost objave. Ispod naslova nude se opcije za uređivanje, brzo uređivanje, smeće te pregled na javnoj stranici. Slijedeći stupac sadrži ime autora, a potom slijedi kategorija, oznaka te datum. Ikone u gornjem desnom kutu omogućuju odabir proširenog pogleda, čime se prikazuje i dio sadržaja same objave. U opcijama zaslona moguće je označiti opcije koje će se prikazati, a koje se proširuju kasnijim dodavanjem pluginova stranici. Tu je i mogućnost određivanja broja objava, korisno pri primjeni grupne radnje kod uređivanja velikog broja objava.

Indeksiranje stranica

Indeksiranje stranica

Na sličan način indeksirane su i sve stranice koje mrežna stranica sadrži, a što je vidljivo odabirom opcije stranice te sve stranice iz glavnog izbornika.

Indeksiranje kategorija

Indeksiranje kategorija

Pomoću indeksiranja uređuju se i kategorije te oznake objava. Zaslon kategorije otvara se odabirom kategorije u opciji objave na glavnom izborniku. Uz ime, opis i slug (inačica imena prilagođena URL – u) stoji i broj koji označava objave na koje je kategorija primijenjena te je ujedno i poveznica na te objave, što olakšava uređivanje. Isto tako se indeksiraju i oznake.