Objavljivanje

Prikaz okvira objavi

Okvir za objavljivanje

Nakon uređivanja objave slijedi objavljivanje. Objavljivanje se vrši uz pomoć okvira objavi koji se nalazi uz okvir za uređivanje objave. Naznačeni su podaci o objavi koja se uređuje. Status govori je li riječ o skici, čeka li objava recenziju (od strane osobe koja ima ovlaštenje za objavljivanje) ili je objavljena. Vidljivost objave označava je li objava javno vidljiva svim posjetiteljima stranice, privatna, vidljiva samo osobama koje su prijavljene na stranicu ili je zaštićena lozinkom (prilikom pregleda potrebno je unijeti lozinku). Ako se odabire vidljivost javno, nudi se mogućnost lijepljenja te objave kao početne. Pritom će se početna objava uvijek pojavljivati na vrhu stranice, bez obzira na kasnije objavljene sadržaje. Moguće je urediti vrijeme objave, odmah ili odabirom datuma i vremena čime se naznačuje raspored kada će program samostalno izvršiti objavu. Također je moguće prijašnje objave naknadno nadopuniti ili izmijeniti te objaviti pod datumom izvorne objave. Po završetku uređivanja bira se naredba objavi. Iako je objavljena, objavu je moguće nanovo uređivati i mijenjati status ili vidljivost. Pri takvim promjenama, zbog obzira prema posjetiteljima stranice, preporučeno je pridodati bilješke o promjenama.