Prilagodba teme

PrintScreen okvira za prilagodbu teme

Okvir prilagodi

Odabranu temu moguće je prilagoditi prije objave. Prilagođavanju teme pristupa se odabirom opcije prilagodi u podnožju okvira odabrane teme ili detalja teme. Iz glavnog izbornika moguće je pristupiti odabirom prilagodi u opciji izgled, ili s vidljive stranice odabirom opcije prilagodi iz padajućeg izbornika imena stranice. Po odabiru otvara se okvir za prilagodbu na lijevoj strani prednjeg (javnog) dijela stranice, a promjene su odmah vidljive. Mogućnosti prilagodbe ovise o odabranoj temi. U okviru za prilagodbu popisuju se mogućnosti za prilagođavanje. Odabirom svake mogućnosti otvara se pripadajući okvir te se unose željene promjene. Među najčešćim mogućnostima prilagodbe jesu: naziv web stranice i slogan, odabir pozadinske boje, prilagodba slike zaglavlja, postavljanje pozadinske slike te odabir statične početne stranice. Pozadinska slika postavlja se naredbom odaberi sliku nakon čega se otvara zbirka medija ili se prenosi nova. Ako tema omogućava postavljanje statične početne stranice, u pripadajućem izborniku potrebno je odabrati početnu stranicu te odrediti stranicu za objave. Nakon izvršene prilagodbe bira se naredba snimi i objavi ili se potvrđuje napuštanje stranice bez snimanja.