O nama

U posljednjih nekoliko godina, u javnom se sektoru sve više koristi softver otvorenog kôda. Nerijetko zbog slabe informiranosti dolazi do njegovog neadekvatnog korištenja. Ustanove se nerijetko zbog raširenih predrasuda ne usuđuju koristiti programe otvorenog kôda, čak ni u situacijama u kojima bi oni bili prikladni. S druge strane, oslanjanje na neprovjerene informacije može rezultirati korištenjem programa otvorenog kôda za pogrešne namjene, na neadekvatne načine ili korištenjem neprikladnih programa.

U takvoj situaciji, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u kolovozu 2011. osnovan je Centar za otvoreni kôd. Ideja je izgradnja informacijskog, savjetodavnog i koordinacijskog središta, koji bi pružao pristup programima otvorenog koda, informacije o njima i mogućnostima njihove primjene, te se bavio projektima implementacije.

Koristeći se resursima koje Centar nudi i uklapanjem programa otvorenog kôda u postojeću računalnu infrastrukturu ustanove mogu smanjiti troškove i unaprijediti poslovanje.

Djelatnost Centra trenutačno obuhvaća:

  • prikupljanje i objavljivanje sadržaja iz područja razvoja softvera otvorenog kôda,
  • testiranje pojedinih aplikacija korisnih za rad ustanova,
  •  Direktorij otvorenih programa, koji nudi objedinjene sadržaje o programima otvorenog koda na jednom mjestu, te mogućnost preuzimanja programa i izvornog koda.

Djelatnost i svrha Centra za otvoreni kôd na tragu su inicijativa Europske unije eEurope 2005 i i2010, te Odrednica razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kôdom u tijelima državne uprave Vlade Republike Hrvatske.

Poticanje uporabe programa otvorenog kôda u javnom sektoru je među osnovnim ciljevima inicijative eEurope 2005 – An Information Society for All, a zatvaranje informacijskih sustava korištenjem zatvorenih programa navedeno je kao jedna od najvećih prepreka u postizanju postavljenih zadaća inicijative Europske unije i2010 – A European Information Society for Growth and Employment.

dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović

Promjena veličine fonta