Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja usluga projekta “Središnji sustav za upravljanje sadržajem internetskih stranica narodnih knjižnica” (u daljnjem tekstu: Uvjeti)

1. Pružatelj usluge

1.1. Vlasnik web stranice knjiznice.nsk.hr je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb. OIB: 84838770814 | IBAN: HR66 2340 0091 1000 1008 1, Porezni broj (PDV identifikacijski broj): HR84838770814, (u daljnjem tekstu NSK).

1.2 Korištenjem usluga projekta „Središnji sustav za upravljanje sadržajem internetskih stranica narodnih knjižnica” putem web stranice knjiznice.nsk.hr (u daljnjem tekstu: Usluga) korisnik ima mogućnost izraditi internetsku stranicu za potrebe pojedine knjižnice, u obimu navedenom u točki 8.4. ovih Uvjeta.

2. Korisnik

2.1. Ovim Uvjetima utvrđuje se odnos između korisnika (u daljnjem tekstu: KORISNIK) i NSK te korištenje Usluge. Korištenjem Usluge kao i web-stranice knjiznice.nsk.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

2.2. KORISNIK je pravna osoba kojoj NSK odobri zahtjev za korištenje Usluge uz pomoć alata dostupnog putem web stranice knjiznice.nsk.hr. Podnošenjem Zahtjeva na web stranici knjiznice.nsk.hr korisnik potvrđuje svoje uključivanje u Sustav i prihvaća Uvjete korištenja (knjiznice.nsk.hr/uvjeti-koristenja/).

2.3. Ovi Uvjeti primjenjuju se od trenutka odobrenja zahtjeva za korištenje Usluge i dodjelu korisničkog računa do pisanog otkaza korištenja Usluge bilo od strane NSK ili KORISNIKA.

2.4. KORISNIK prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđuje da:
– ima pravnu osobnost i poslovnu sposobnost u trenutku slanja zahtjeva za korištenjem Usluge i za cijelo vrijeme korištenja Usluge
– su sve informacije koje unosi prilikom registracije točne za što odgovara materijalno i kazneno
– će održavati sve informacije o korisničkom računu točnima
– korištenjem Usluge ne krši zakonske propise Republike Hrvatske

2.5. U slučaju da KORISNIK krši važeće propise Republike Hrvatske, NSK pridržava pravo, bez prethodne obavijesti, deaktivirati račun i web stranicu KORISNIKA.

3. Korisničke vjerodajnice

3.1. Korisničko ime i lozinka računa smatraju se korisničkim vjerodajnicama.

3.2. KORISNIK je odgovoran za svoje korisničke vjerodajnice i njihovu zaštitu te se obvezuje da neće javno dijeliti svoje korisničke vjerodajnice.

3.3. KORISNIK se obvezuje da ni u kojem slučaju neće koristiti tuđe korisničke vjerodajnice.

3.4. KORISNIK se obvezuje odmah obavijestiti NSK u slučaju neautoriziranog korištenja vlastitih korisničkih vjerodajnica.

4. Vlasništvo nad sadržajem web stranice i korisničkim podacima

4.1. KORISNIK zadržava potpuno autorsko pravo i pravo vlasništva nad svima sadržajima koje objavi na svojoj web stranici kreiranoj korištenjem Usluge (izuzetak su materijali koje je KORISNIKU na raspolaganje stavila NSK).

4.2. KORISNIK zadržava autorsko pravo i pravo vlasništva i nad sadržajem koje objavljuju korisnici njegove web stranice kreirane korištenjem Usluge. Takav sadržaj mogu biti komentari, postovi, slike, video zapisi, tagovi, audio materijali, tekstovi itd.

5. Sadržaj

5.1. KORISNIK je u cijelosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi na svojoj stranici kreirane korištenjem Usluge. NSK nije obvezna nadzirati sadržaj KORISNIKOVE stranice.

5.2. KORISNIK se obvezuje da sadržaj koji postavlja na svoju web stranicu nije u suprotnosti s važećim hrvatskim i/ili međunarodnim propisima, a naročito da sadržaj neće diskriminirati druge osobe ovisno o njihovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

5.3. KORISNIK odgovora za sav sadržaj koji posjetitelji njegove web stranice objave unutar njegove web stranice, dužan je voditi računa o tome da je sav sadržaj u skladu sa stavkom 5.2, te se suprotnom obvezuje odmah ukloniti sadržaj s web stranice.

5.4. Izričito se zabranjuje objavljivanje bilo kakvih sadržaja za odrasle na pornografskim osnovama (slike, video, tekstovi, audio…) u bilo kojem formatu. Takav sadržaj može biti odmah obrisan od strane PRUŽATELJA USLUGE, a račun KORISNIKA deaktiviran bez mogućnosti ponovnog otvaranja računa i daljnjeg korištenja Usluge.

5.5 NSK se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korištenja ili je na bilo koji način vezana uz korištenje Usluge te za bilo kakvu štetu koja može nastati KORISNIKU ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s bilo kakvom uporabom ili zlouporabom korištenja Usluge i/ili sadržaja web stranice knjiznice.nsk.hr, ili internetskih stranica KORISNIKA izrađenih korištenjem Usluge ili internetskih stranica trećih osoba, koje su KORISNIKU i njegovim korisnicima dostupne preko web stranice knjiznice.nsk.hr ili preko web stranice KORISNIKA izrađene korištenjem Usluge.

6. Newsletter

6.1. Prilikom slanja e-maila moraju se poštovati utvrđeni limiti od strane NSK vezani uz maksimalni broj poslanih mailova u satu/danu.

6.2. Izričito se zabranjuje slanje e-mailova/newsletera bez mogućnosti odjave korisnika s iste.

7. Predlošci; žigovi

7.1. Predlošci koje KORISNIK koristi za izradu svoje web stranice, prilikom korištenja Usluge, su vlasništvo NSK.

7.2. Sadržaj dostupan KORISNIKU zaštićen je autorskim pravima. Sadržaji web stranice knjiznice.nsk.hr, koji su dostupni KORISNIKU Usluge bez korisničkih vjerodajnica, bilo u cjelosti ili u dijelu, kao niti sadržaji dostupni KORISNIKU Usluge uz korištenje vjerodajnica (npr. predlošci, komercijalni plug-inovi) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog pristanka NSK.

8. Postavljanje Usluge iz naručenog paketa

8.1. KORISNIK će nakon odobrenog zahtjeva za korištenje Usluge zaprimiti URL na kojem može ispuniti “upitnik o postavljanju web stranice” (u daljnjem tekstu: UPITNIK).

8.2. UPITNIK će sadržavati sve mogućnosti koje je moguće implementirati tijekom postavljanja web stranice u okviru korištenja Usluge.

8.3. NSK će implementirati sve mogućnosti koje KORISNIK označi u UPITNIKU kao naručene iz paketa dostupnih mogućnosti.

8.4. Inicijalno postavljanje Usluge obuhvaća:
– izradu računa i vjerodajnica
– postavljanje WordPressa
– postavljanje izabranog predloška
– postavljanje demo sadržaja ili postavljanje do 10 stranica sadržaja
– postavljanje do 1 kontakt obrazaca
– postavljanje 1 slidera
– postavljanje 1 galerije
– postavljanje loga
– postavljanje Google Analytics
– postavljanje Google Webmaster toolsa

8.5. KORISNIK se obvezuje da će pozorno proučiti UPITNIK jer će se naknadne izmjene željenih mogućnosti morati odraditi samostalno. Sve mogućnosti koje nisu pobrojane u točci 8.4. KORISNIK postavlja samostalno u okviru korištenja Usluge.

9. Održavanje

9.1. Održavanje podrazumijeva tehničko održavanje Usluge od NSK.

9.2. Tehničko održavanje odnosi se na:
– ažuriranje na najnoviju verziju WordPressa
– ažuriranje na najnovije verzije pluginova
– ažuriranje na najnoviju verziju predloška
– redoviti backup sustava

9.3. Tehničko održavanje NE odnosi se na:
– programiranje
– izradu dizajna
– izrada sadržaja
– objavljivanje sadržaja
i sve ostale usluge koje nisu navedene u stavki 9.2.

10. Otkazivanje korištenja Usluge

10.1. KORISNIK može u bilo kojem trenutku otkazati korištenje Usluge nakon čega prestaje primjena ovih Uvjeta korištenja.

11. Uvjeti korištenja

11.1. NSK zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez prethodnog obavještavanja KORISNIKA.

Promjena veličine fonta