Dodatne mogućnosti uređivanja nakon objavljivanja

ikona unesi oznaku Pročitaj više

ikona unesi oznaku Pročitaj više

unošenje oznake čitaj više u tekst

unošenje oznake čitaj više u tekst

U slučaju da se nakon objavljivanja uoči da je objava zbog opsežnosti sadržaja teže čitljiva i navigacija stranicom je otežana, postoji mogućnost prikaza samo odabranog odlomka na stranici, uz dodavanje poveznice na cijeli članak. U okviru za uređivanje sadržaja objave odabire se dio koji bi trebao biti vidljiv na stranici te se, nakon smještanja kursora u novi red, na alatnoj traci odabire ikona unesi oznaku pročitaj više. Nakon ažuriranja promjena je vidljiva prilikom posjeta stranici.

Okvir za pisanje izvatka

Okvir za pisanje izvatka

Dodatna je mogućnost prikaz izvatka objave na stranici. Pisanje izvatka omogućuje se odabirom izvadak u opcijama zaslona za uređivanje objava. Pritom se okvir za pisanje izvatka pojavljuje ispod okvira za uređivanje. Izvadak se pojavljuje kao prvi odlomak objave, ispod naslova, i sadrži sažetak objave. Neke teme ne omogućuju pisanje izvatka.