Zaglavlje

PrintScreen okvira za uređivanje zaglavlja stranice

Uređivanje zaglavlja stranice

Prilagodbi zaglavlja stranice pristupa se putem opcije izgled te zaglavlje iz glavnog izbornika ili se nudi kao opcija prilikom prilagodbe teme. Po odabiru opcije slika zaglavlja u okviru prilagodi, otvara se padajući okvir u kojem su navedene dimenzije slike koje tema preporučuje. Naredbom dodaj novu sliku otvara se zbirka medija gdje je moguće označiti sliku ili prenijeti novu. Potom se bira naredba odaberi i izreži te se otvara okvir za izrezivanje slike. Pomoću kursora izabire se željeni dio slike koji se potvrđuje naredbom izreži sliku. Povratkom u okvir za prilagodbu prikazuje se trenutačno zaglavlje te ono prethodno prenijeto. Također se nudi opcija odabira nasumično prenesenog zaglavlja. Prilagodba zaglavlja se potvrđuje naredbom snimi i objavi.