Dodavanje novih korisnika stranice

Prikaz okvira za dodavanje korisnika

Zaslon za dodavanje korisnika

Dodavanje novih korisnika vrši se putem zaslona za dodavanje novih korisnika kojem se pristupa odabirom opcije novo te korisnik na alatnoj traci, opcije dodaj novi u korisničkom zaslonu ili odabirom dodaj novi u opciji korisnici iz glavnog izbornika. Upisuje se korisničko ime, e-pošta novog korisnika i lozinka te se dodjeljuje uloga korisnika. Nakon unošenja odgovarajućih podataka, osobi će biti poslana e-pošta s korisničkim podacima te će morati potvrditi da prihvaća poziv. Korisnika je moguće ukloniti odabirom naredbe izbriši ispod korisničkog imena u korisničkom zaslonu. Pritom WordPress nudi mogućnost brisanja objava korisnika koji se uklanja ili pripisivanja njegovih objava drugom autoru.