REZULTATI javnog natječaja za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice

  •  Natječaj za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice je trajao od 27. travnja do 5. svibnja 2017. godine
  • Na ovaj natječaj prijavljeno je 7 radova. 
  • Stručno povjerenstvo za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice u sastavu:                        Ivane Jurić, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarstva;                       Đurđice Babić, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarstva                              i Dubravka Sertića, nastavnika likovne kulture                                                                       odlučilo je da znak koji će predstavljati knjižnicu u budućnosti bude ovaj znak:Ovaj znak ili logotip (logo) knjižnice će predstavljati knjižnicu zajedno sa svojim unaprijed utvrđenim izvedenicama. 
  • Nakon odabira predloženog znaka, Knjižnica zadržava autorska i sva druga prava nad odabranim znakom.
  • Autorovo ime i prezime se ne ističe prilikom uporabe odabranog znaka.   

OBRAZLOŽENJE za odabrani logo:  Ovaj znak ili logo je originalan rad autora. Znak sa svojim izgledom ili sadržajem ne iskorištava niti vrijeđa ničija nacionalna, politička, vjerska , spolna, kulturna ili neka druga opredjeljenja.

Znak je obuhvatio važna kulturna i stilska obilježja ustanove:

  • u skladu je s najnovijim trendovima grafičkog dizajna;
  • nosi obilježja kulturnog identiteta Babine Grede (uporaba plave i žute boje kao boje zastave i grba Općine); 
  • simbolično je prikazan medij “knjige” koji je najvažniji predmet knjižnice. 

Zahvaljujemo svim autorima koji su se javili.