Predavanje logopeda u našoj knjižnici

U srijedu, 10. svibnja, održano je predavanje magistre logopedije Mihaele Pavičić u Općinskoj narodnoj knjižnici Babina Greda. Predavanje pod nazivom „Govorno-jezične teškoće u djece predškolske i školske dobi“ je bilo namijenjeno ponajprije roditeljima, ali i svim ostalim osobama koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu svakog djeteta.

Magistra logopedije Mihaela Pavičić je sažeto govorila o poremećajima govorno-jezične komunikacije  u djece i kako takve poremećaje roditelji i ostali koji se nalaze u okruženju s djetetom mogu prepoznati. Kroz praktične primjere mag. Pavičić je objasnila što je nužno za razvoj čitanja i pisanja u djece i na koji način se možemo prilagoditi izazovima moderne tehnologije koji mogu izazvati nedovoljno razvijene socijalne vještine i radne navike kod djece.

Ovo predavanje je održano u sklopu programa „Zajedno u odrastanju“  Općinske narodne knjižnice Babina Greda. Ovaj se program čije su teme: poticanje čitanja kod djece, pomoć roditeljima pri odgoju i obrazovanju te povezivanje mještana u zajednicu provodi u nekoliko faza, a financira ga Ministarstvo kulture i općina Babina Greda.

Također,  tema ovog predavanja je u skladu s ovogodišnjom Nacionalnom kampanjom za osobe s teškoćama čitanja i disleksije “I ja želim čitati!”. Organizator kampanje je Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskog knjižničarskog društva.

Članak objavljen u Glasu Slavonije, 12. svibnja 2017. godine: