Arhiva kategorije: Najave

Natječaj za pomoćnog knjižničara

Na temelju članka 34 Zakona o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08), ravnateljica Knjižnice raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • POMOĆNI/A KNJIŽNIČAR/KA

na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega posla.

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS)
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Specifični uvjeti: rad u smjenama i timski rad.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
–          dokaz o stručnoj spremi
–          potvrdu o radnom stažu od HZMO
–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu
–          potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
–          uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
–          životopis

Radno iskustvo nije uvjet.

Prema članku 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda osobe koje se zapošljavaju u knjižnici na radnim mjestima pomoćnog knjižničara i knjižničara bez položenog stručnog ispita dužne su ga položiti u  roku od 2 godine od dana zapošljavanja.

 

Kandidati/kinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu:

Općinska narodna knjižnica Babina Greda,

 Ulica Vladimira Nazora 1,

32276 Babina Greda.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Natječaj traje od 6. srpnja 2017. godine do 14. srpnja 2017. godine. 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na web stranici Općinske narodne knjižnice, odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Natječaj za pomoćnog knjižničara

Na temelju članka 34 Zakona o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) i članka 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08), ravnateljica Knjižnice raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

 • POMOĆNI/A KNJIŽNIČAR/KA

na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega posla.

 

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS)
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Specifični uvjeti: rad u smjenama i timski rad.

 

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
–          dokaz o stručnoj spremi
–          potvrdu o radnom stažu od HZMO
–          uvjerenje o položenom stručnom ispitu
–          potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice)
–          uvjerenje o nekažnjavanju kao i uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
–          životopis

Radno iskustvo nije uvjet.

Prema članku 22 Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda osobe koje se zapošljavaju u knjižnici na radnim mjestima pomoćnog knjižničara i knjižničara bez položenog stručnog ispita dužne su ga položiti u  roku od 2 godine od dana zapošljavanja.

 

Kandidati/kinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu:

Općinska narodna knjižnica Babina Greda,

 Ulica Vladimira Nazora 1,

32276 Babina Greda.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Natječaj vrijedi od 6. srpnja do 14. srpnja 2017. godine

 Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na web stranici Općinske narodne knjižnice, odnosno na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

REZULTATI javnog natječaja za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice

 •  Natječaj za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice je trajao od 27. travnja do 5. svibnja 2017. godine
 • Na ovaj natječaj prijavljeno je 7 radova. 
 • Stručno povjerenstvo za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice u sastavu:                        Ivane Jurić, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarstva;                       Đurđice Babić, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i knjižničarstva                              i Dubravka Sertića, nastavnika likovne kulture                                                                       odlučilo je da znak koji će predstavljati knjižnicu u budućnosti bude ovaj znak:Ovaj znak ili logotip (logo) knjižnice će predstavljati knjižnicu zajedno sa svojim unaprijed utvrđenim izvedenicama. 
 • Nakon odabira predloženog znaka, Knjižnica zadržava autorska i sva druga prava nad odabranim znakom.
 • Autorovo ime i prezime se ne ističe prilikom uporabe odabranog znaka.   

OBRAZLOŽENJE za odabrani logo:  Ovaj znak ili logo je originalan rad autora. Znak sa svojim izgledom ili sadržajem ne iskorištava niti vrijeđa ničija nacionalna, politička, vjerska , spolna, kulturna ili neka druga opredjeljenja.

Znak je obuhvatio važna kulturna i stilska obilježja ustanove:

 • u skladu je s najnovijim trendovima grafičkog dizajna;
 • nosi obilježja kulturnog identiteta Babine Grede (uporaba plave i žute boje kao boje zastave i grba Općine); 
 • simbolično je prikazan medij “knjige” koji je najvažniji predmet knjižnice. 

Zahvaljujemo svim autorima koji su se javili. 

Predavanje logopeda u našoj knjižnici

U srijedu, 10. svibnja, održano je predavanje magistre logopedije Mihaele Pavičić u Općinskoj narodnoj knjižnici Babina Greda. Predavanje pod nazivom „Govorno-jezične teškoće u djece predškolske i školske dobi“ je bilo namijenjeno ponajprije roditeljima, ali i svim ostalim osobama koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu svakog djeteta.

Magistra logopedije Mihaela Pavičić je sažeto govorila o poremećajima govorno-jezične komunikacije  u djece i kako takve poremećaje roditelji i ostali koji se nalaze u okruženju s djetetom mogu prepoznati. Kroz praktične primjere mag. Pavičić je objasnila što je nužno za razvoj čitanja i pisanja u djece i na koji način se možemo prilagoditi izazovima moderne tehnologije koji mogu izazvati nedovoljno razvijene socijalne vještine i radne navike kod djece.

Ovo predavanje je održano u sklopu programa „Zajedno u odrastanju“  Općinske narodne knjižnice Babina Greda. Ovaj se program čije su teme: poticanje čitanja kod djece, pomoć roditeljima pri odgoju i obrazovanju te povezivanje mještana u zajednicu provodi u nekoliko faza, a financira ga Ministarstvo kulture i općina Babina Greda.

Također,  tema ovog predavanja je u skladu s ovogodišnjom Nacionalnom kampanjom za osobe s teškoćama čitanja i disleksije “I ja želim čitati!”. Organizator kampanje je Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskog knjižničarskog društva.

Članak objavljen u Glasu Slavonije, 12. svibnja 2017. godine: 

Kućice-knjižnice u Babinoj Gredi

 

Kućice-knjižnice u Babinoj Gredi 

Povodom desetogodišnjice osnivanja Općinske narodne knjižnice u Babinoj Gredi, otvaramo kućice-knjižnice koje će biti postavljene ispred svake čitaonice u Babinoj Gredi. Čitaonice su posebnost našeg mjesta, stoga im dajemo prvotnu namjenu koju su imali, a to je educiranje o važnosti knjige i čitanja.

Kućice-knjižnice je izradila tvrtka Živić d.o.o. iz Ce Nastavi čitati

Zajedno u odrastanju 2017.

ZAJEDNO U ODRASTANJU

„Zajedno u odrastanju“ je program čije su teme: poticanje čitanja kod djece, pomoć roditeljima pri odgoju i obrazovanju, povezivanje mještana u zajednici.

Općinska narodna knjižnica Babina Greda programe motivacije čitanja za djecu provodi kontinuirano, kroz cijelu godinu, kroz različite radionice i maštaonice.  Sada takav program želimo  obogatiti suradnjom s ustanovama, udrugama i društvima koji su za takvo što stručno osposobljeni. Također, ovim programom se dodatno motivira i odraslu populaciju, roditelje, kojima bi naša pomoć bila samo početak nečeg korisnog – obiteljskog čitanja. Nastavi čitati