Odjeli

Odjel za djecu i mlade

Na odjelu za djecu i mlade nalaze se sljedeće zbirke:

 • Slikovnice (03),
 • Romani za mlade (06),
 • Zona znanja (07)
 • Stripoteka (08),
 • Lektirni/izvan lektirni naslovi za osnovnoškolski uzrast

Lektira za OŠ poredana je na policama po abecednom redoslijedu prezimena autora.

Prezimena autora istaknuta su na policama.

Lektira za 1. razred OŠ nalazi se na posebno označenoj, odvojenoj polici.

Slikovnice se nalaze na odvojenim policama: za najmlađe i za stariji uzrast.

Beletristika za mlade nalazi se na odvojenim policama i poredana je po abecednom redu prezimena autora.

Prezimena autora istaknuta su na policama.

 

Odjel za odrasle

Na odjelu za odrasle nalaze se lektirni naslovi za srednjoškolski uzrast i beletristika.

SVA djela na policama su poredana po abecednom redoslijedu prezimena autora.

SVI autori na policama su poredani u kategorije nacionalnih književnosti kojima pripadaju.

Književnosti su na policama označene naljepnicama s UDK brojevima.

 

 

Stručni odjel

Na stručnom odjelu nalaze se sljedeće zbirke:

 • Croata Insulanus (00)
 • Literatura na stranom jeziku (04)
 • ZEEK (05)
 • AV građa (09)

Stručne knjige poredane su po područjima koje pokrivaju, a područja su na policama označena naljepnicama s UDK brojevima.

 

Studijska čitaonica

U studijskoj čitaonici nalaze se sljedeće zbirke:

 • Referentna zbirka (01)
 • Zavičajna zbirka (02)

Zavičajna zbirka poredana je po UDK signaturama te se nalazi na zasebnim policama.

Referentna zbirka poredana je po tematskim područjima u staklenim vitrinama te se može koristiti isključivo u prostoru čitaonice.

 

 

 

 

Depo i arhiva

 

U dislociranom depou  knjižnice smještena je pasivna građa iz knjižnice – naslovi koji se rijetko posuđuju (u online katalogu su takvi naslovi označeni oznakom A).

U dislociranom arhivu smješteno je arhivsko i dokumentarno gradivo knjižnice.