Izjava o pristupačnosti

Općenito


Knjižnica i čitaonica Grada Preloga nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SLL 327, 2.12. 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Knjižnice i čitaonice Grada Preloga koje se nalazi na adresi http://knjiznice.nsk.hr/prelog/.

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište http://knjiznice.nsk.hr/prelog djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom
Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući.
Veličina fonta na mrežnom mjestu je premala.
Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku.
Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> tribut.
Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
Navigacija u sidebaru prikazuje padajuće izbornike na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na određeni element.

b) nerazmjerno opterećenje
Za neusklađenosti navedene pod točkom a), Knjižnica i čitaonica Grada Preloga poziva se na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.
Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom objavljene prije 23. rujna 2020.
Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.
Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18.2.2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Izjava je zadnji put preispitana 18.2.2021.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Knjižnicu i čitaonicu Grada Preloga.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: knjiznica.prelog@gmail.com
Knjižnica i čitaonica Grada Preloga dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima na pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.