OBAVIJEST O NAČINU RADA ČITAONICE I PREPORUKAMA STRUKE

Sukladno uputama HZJZ, NSK te CZS čitaonica počinje sa radom od ponedjeljka 15.06.2020. i radit će svakim radnim danom od 9.00 do 13.00. sati.

  • korisnici čitaonice obvezni su pri ulazu u knjižnicu dezinficirati ruke, tokom boravka u čitaonici nositi zaštitnu masku
  • u čitaonici u isto vrijeme mogu boraviti dva korisnika uz fizičku distancu
  • boravak pojedinog korisnika u čitaonici može trajati najviše dva sata
  • nakon što u čitaonicu uđe dozvoljen broj korisnika daljnji ulasci mogući su tek kada netko od korisnika izađe
  • vlastiti materijali koje korisnik unosi u čitaonicu moraju biti omotani u plastični omot i dezinficirani na ulasku i knjižnicu
  • omogućeno je korištenje dnevnog tiska
  • bilježit će se vrijeme ulaska korisnica u čitaonicu te kontakt podaci korisnika.

Molimo sve korisnike da se drže uputa te zahvaljujemo na razumijevanju.

 VAŽNA OBAVIJEST: Korisnicima knjižnice također je omogućen ulazak u knjižnicu uz obveznu dezinfekciju ruku, te držanje fizičkog razmaka i ostalih dosadašnjih uputa.