Radno vrijeme

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA

RAD SA KORISNICIMA – RADNE SUBOTE               RAD SA KORISNICIMA – NERADNE SUBOTE

Ponedjeljak         od 09,00 do 15,00 h                               Ponedjeljak    od 08,00 do 15,00 h

Utorak                  od 09,00 do 15,00 h                               Utorak             od 08,00 do 15,00 h

Srijeda                  od 12,00 do 18,00 h                               Srijeda             od 12,00 do 19,00 h

Četvrtak               od 09,00 do 15,00 h                               Četvrtak          od 08,00 do 15,00 h

Petak                    od 09,00 do 15,00 h                               Petak               od 08,00 do 15,00 h 

Subota                  od 08,00 do 12,00 h