Pravila posudbe

• odjednom posuđujemo najviše tri knjige
• sve knjige posuđujemo na 14 dana
• posuđene knjige mogu se produžiti još dva puta
• za nevraćene knjige nakon 35 dana knjižnica šalje prvu opomenu
• zakasnina za nevraćenu knjižnu građu iznosi 5 kuna tjedno
• član koji želi izabrati knjigu ili drugu knjižnu građu iz polica u slobodnom prostoru dužan je prije toga predati člansku iskaznicu djelatniku knjižnice
• član knjižnice koji ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižnu građu dužan je knjižnici nadoknaditi štetu
• u prostorijama knjižnice mora vladati red i mir, kako bi se djelatnosti knjižnice mogle nesmetano odvijati
• u prostorijama knjižnice zabranjeno je: glasno i bučno govoriti, smetati drugim članovima u njihovu radu, ometati uobičajeni rad djelatnika knjižnice, pušiti, nepristojno se ponašati, oštećivati knjižnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo
• članovi knjižnice mogu koristiti internet.