Djelatnost

 

Adresa: Trg Kralja Tomislava 2, 33405 Pitomača
OIB 31930875182
Tel.: 033/782-284
Fax: 033/800-155
E-mail: knjiznica.pitomaca@vt.t-com.hr

Knjižnično osoblje: Irena Gavrančić

V.d. ravnateljice: Danijela Rešetar

Godišnja članarina iznosi 50,00 kn.

Djelatnosti:
* nabava knjižne građe
* stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe koja je kulturno dobro
* izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala
* sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
* omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima
* osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija
* poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora.

Izvještaji:
* Financijski izvještaj Knjižnice Pitomača 2019.
* Godišnje_izvješće PPI