Radno vrijeme od 14.09.2020.

 

Ponedjeljak i srijeda              14:15 – 19:30 h

Utorak, četvrtak i petak        08:15 – 15:00 h