Radno vrijeme

Ponedjeljak i srijeda                            14:15 – 19:30 h

Utorak, četvrtak i petak                     08:15 – 14:00 h