Radno vrijeme

Ponedjeljak i srijeda                   14:15 – 19:30 h

Utorak, četvrtak i petak            08:15 – 15:00 h