Članstvo

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se učlanjivanjem u Knjižnicu. Za članstvo u Knjižnici naplaćuje se članarina. Visina članarine može se vidjeti u Cijeni upisa.

Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa. Istekom tog roka član obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižničničarka provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka. 

Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: rodni list, osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks. Popunjava se pristupnica koju potpisuje korisnik, a za maloljetnike roditelj ili staratelj. 

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice