Cijena upisa

 

vrsta korisnika upis obnova potrebni dokumenti
odrasli, učenici, djeca 100 kn / 13,27 EUR 80 kn / 10,62 EUR osobna iskaznica 
studenti 60 kn / 7,96 EUR 50 kn / 6,64 EUR osobna iskaznica
umirovljenici 60 kn / 7,96 EUR 50 kn / 6,64 EUR odrezak zadnje mirovine
osobe s invaliditetom 60 kn / 7,96 EUR 40 kn / 5,31 EUR invalidska iskaznica
obitelj (po članu) 80 kn / 10,62 EUR 60 kn / 7,96 EUR dokaz o istoj adresi stanovanja
upis do 2 mjeseca 30 kn / 3,98 EUR 30 kn / 3,98 EUR osobna iskaznica
       

  Cijena ostalih usluga i zakasnina

zakasnina za CD, CD-ROM i DVD 5 kn / 0,66 EUR
zakasnina za knjige 0,50 kn / 0,07 EUR
rezervacija građe 5 kn / 0,66 EUR
nova iskaznica 20 kn / 2,55 EUR
oštećeni bar-kod 10 kn / 1,33 EUR
fotokopirenje (A4)* 0,50 kn / 0,07 EUR
skeniranje (A4)* 5 kn / 0,66 EUR

Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom ili novčanom naknadom.