Cijena upisa

 

vrsta korisnika upis obnova potrebni dokumenti
odrasli,učenici,djeca 100 kn 80 kn osobna iskaznica 
studenti 60 kn 50 kn osobna iskaznica
umirovljenici 60 kn 50 kn odrezak zadnje mirovine
osobe s tjel. oštećenjima 60 kn 40 kn invalidska iskaznica
obitelj (po članu) 80 kn 60 kn  dokaz o istoj adresi stanovanja
upis do 2 mjeseca 30 kn 30 kn dokument s fotografijom 
       

  Cijena ostalih usluga i zakasnina

zakasnina za CD, CD-ROM i DVD 5 kn
zakasnina za knjige 0,50 kn
rezervacija građe 5 kn
nova iskaznica 20 kn
oštećeni bar-kod 10 kn
fotokopirenje (A4)* 1 kn
skeniranje (A4)* 5 kn 

Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom ili novčanom naknadom.