Javni natječaj za odabir znaka ili logotipa (loga) knjižnice

Na temelju članka 10. Statuta Općinske narodne knjižnice Babina Greda („Službeni vjesnik“ 12/08) i Pravilnika  o načinu odabira i odabiru znaka ili logotipa (loga) Općinske narodne knjižnice Babina Greda

Općinska narodna knjižnica Babina Greda raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 ZA ODABIR ZNAKA ILI LOGOTIPA (LOGA) OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE BABINA GREDA

Natječaj traje od 27. travnja 2017. do 6. svibnja 2017. godine.

Pravila natječaja:

 • Natječaju mogu pristupiti sve zainteresirane osobe.
 • Svaki natjecatelj može prijaviti više radova.
 • Svaki rad mora biti originalan rad natjecatelja.
 • Znak ne smije sa svojim izgledom ili sadržajem iskorištavati niti vrijeđati ničija nacionalna, politička, vjerska , spolna, kulturna ili neka druga opredjeljenja.
 • Radovi se dostavljaju u print verziji i u PDF formatu na CD mediju.
 • Radovi se dostavljaju na adresu:
 • Općinska narodna knjižnica Babina Greda;
 • Ulica Vladimira Nazora 1;
 • 32276 Babina Greda.
 • Predloženi radovi se ne vraćaju.
 • Nakon odabira predloženog znaka, Knjižnica zadržava autorska i sva druga prava nad odabranim znakom.
 • Autorovo ime i prezime se ne ističe prilikom uporabe odabranog znaka.
 • Prilikom odabira znaka, Knjižnica zadržava pravo ne izabrati niti jedno rješenje ukoliko niti jedan od prispjelih radova nije zadovoljio estetske kriterije Povjerenstva.
 • Radovi pristigli nakon završetka natječaja se neće uzeti u obzir.

Znak odabire stručno povjerenstvo koje određuje ravnatelj Knjižnice.

Autoru odabranog znaka isplaćuje se novčani iznos u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Rezultati natječaja se objavljuju na web-stranici Knjižnice 15 dana nakon završetka natječaja.

Knjižnica zadržava pravo izmjene i dopune natječaja.

 

 

Ravnateljica Općinske narodne knjižnice Babina Greda:

 

                                                                                                                                         Ivana Jurić, 

                     mag.edu.philol.croat. et mag.bibl.