Vraćanje prijašnjih verzija objave

Prikaz okvira za uspoređivanje revizija

Okvir za uspoređivanje revizija

WordPress automatski pohranjuje sve verzije objave što omogućava kasnije pregledavanje, uspoređivanje s trenutačnom verzijom te eventualni povratak prijašnje verzije objave. U okviru objavi, koji se nalazi uz okvir za uređivanje objave, naznačen je broj revizija objave koja se trenutačno uređuje te mogućnost pregleda. Također je moguće među opcijama zaslona označiti revizije te će sve verzije biti kronološki popisane ispod okvira za uređivanje objave. Odabirom naredbe pregled ili odabirom revizije iz popisa otvara se okvir za uspoređivanje revizija određene objave. Na desnoj strani priloženog okvira nalazi se trenutačna verzija objave, a na lijevoj strani do tada najkorištenija prijašnja revizija. Pomoću boja istaknut je sadržaj koji je mijenjan i to na način da se svijetlo zelenom bojom (u trenutačnoj verziji) i svijetlo crvenom bojom (u prijašnjoj verziji) uspoređuje sadržaj u koji su unesene promjene. Pritom su tamno zelenom bojom označene novo unesene promjene, a tamno crvenom ono što je izbrisano. Iznad okvira za uspoređivanje revizija nalazi se alatna traka koja pomicanjem kursora nudi mogućnost odabira verzije za usporedbu s trenutačnom, ili, označavanjem opcije usporedi bilo koje dvije revizije, mogućnost odabira revizija za uspoređivanje. Moguće je označiti te kopirati dijelove iz prijašnjih revizija u okviru za uređivanje objave ili odabrati naredbu vrati ovu reviziju, čime se odabrana revizija otvara u okviru za uređivanje.