Uređivanje teksta

Uređivanje tekstualnog dijela objave u WordPressu važno je kako zbog prilagodbe budućim čitateljima, tako i zbog kasnijeg pronalaženja sadržaja stranice. Iako postoji sličnost s Microsoft Word programom, uređivanje teksta trebalo bi se raditi pomoću WordPress alata za uređivanje nove objave. Treba imati u vidu da konačan izgled objave ovisi o korištenoj temi i dizajnu stranice pa je preporučljivo usmjeriti se na osnovnu obradu teksta.

Alatna traka za uređivanje sadržaja objave

Alatna traka za uređivanje sadržaja objave

Alatna traka za uređivanje može biti prikazana u jednom ili dvama redovima što se odabire putem ikone prikaži/sakrij alatnu traku. Također, postoji mogućnost pisanja bez ometanja što proširuje prostor okvira za unošenje teksta, bez dodatnih okvira. Mogućnosti za stilove pisanja jesu: podebljano, kurziv, podcrtano i precrtano. Načini izgleda teksta mogu biti brojčani ili nebrojčani popis, ravnanje teksta lijevo, desno, po sredini ili ravnanje po rubovima, reguliranje uvlaka te različite boje teksta. Funkcija citatni odlomak omogućava izdvajanje teksta u kasnijoj objavi, a ikone za poveznice njihovo umetanje i uređivanje ili uklanjanje. Naslovi i podnaslovi uređuju se nakon označavanja u tekstu odabirom u padajućem izborniku odlomak, što se poništava odabirom alata za uklanjanje formatiranja. Ostali alati jesu: ikona za lijepljenje prethodno napisanog teksta, unošenje posebnih znakova te naredbe za poništenje ili vraćanje prethodne radnje. Odabirom alata za pomoć otvara se popis tipki prečaca za sve navedene mogućnosti.

Promjena veličine fonta