Uređivanje slidera (Meta Slider)

Meta Slider opcija na glavnom izborniku

Meta Slider opcija na glavnom izborniku

Meta Slider plugin služi za kreiranje kliznog prikaza slika na mrežnoj stranici. Po instalaciji i aktivaciji Meta Slider se nalazi kao opcija u glavnom izborniku nadzorne ploče.

Meta Slider okvir za kreiranje slidera

Meta Slider okvir za kreiranje slidera

Odabirom opcije Meta Slider otvara se zaslon za kreiranje slidera. U okviru na lijevoj strani dodaju se i uređuju slike slidera, dok se u okviru na desnoj strani uređuju postavke slidera. Naziv novog slidera upisuje se u priloženi New Slider okvir, a slika se dodaju odabirom naredbe Add Slide. Otvara se zbirka medija mrežne stranice iz koje se odabiru slike za prikaz ili se prenose nove slike s računala. Po označavanju slike bira se naredba Add to slider te se slika prenosi u okvir za uređivanje slidera.

Meta Slider okvir za uređivanje slika

Meta Slider okvir za uređivanje slika

U okviru za uređivanje, slikama se uređuju podaci, izborno se unosi tekst koji će biti prikazana u podnožju ( okvir u stavci General) i odabire se pozicija za eventualno izrezivanje dijela slike. Radi promjene redoslijeda prikaza, slike se mogu razmještati jednostavnim povlačenjem. Slike se uklanjaju iz slidera odabirom ikone Delite slide u gornjem lijevom kutu slike.

Meta Slider postavke slidera

Meta Slider postavke slidera

U okviru za određivanje postavki slidera (Settings) moguće je odabrati različite tipove slidera, odrediti dimenzije prikazanih slika, odabrati efekte te isključiti navigacijske strelice. Niz drugih mogućnosti nudi se u naprednim postavkama (Advanced Settings). Po uređivanju postavki slidera, za pohranjivanje se bira naredba Save. U okviru korištenje (Usage) nalazi se kratki kod koji se kopira te lijepi u objavu ili na stranicu gdje se postavlja slider, u slučaju da postavljanje slidara nije predviđeno u određenom području za widgete, kao u slučaju ove mrežne stranice.

Meta Slider zaslon widgeti

Meta Slider zaslon widgeti

Ako se slider smješta kao widget , nakon kreiranja slidera potrebno je otvoriti zaslon widgeti, među dostupnim widgetima odabrati Meta Slider i pridodati ga području Home – Main (središnje područje na naslovnoj stranici, za temu Mini knjižnica) ili Home – Top (za ostale teme).

Meta Slider uređivanje widgeta

Meta Slider uređivanje widgeta

Po dodavanju widgeta, Meta Slider se smješta u područje Home – Main (za temu Mini knjižnica) ili Home – Top (za ostale teme) otvara se pripadajući okvir gdje se odabire naziv slidera koji se želi prikazati, što se potvrđuje naredbom snimi.

Promjena veličine fonta