Postavljanje istaknute slike u objavu

Postavljanje istaknute slike

Postavljanje istaknute slike

Istaknuta slika obično se postavlja izvan sadržaja objave. Samo slike prenesene u program mogu biti postavljene za istaknutu sliku (ne mogu biti korištene slike s URL-a). Postavljanje istaknute slike vrši se odabirom naredbe postavi istaknutu sliku u okviru istaknuta slika zaslona za uređivanje objava (ako navedeni okvir nije uključen potrebno ga je odabrati u izborniku opcije zaslona). Otvara se okvir postavi istaknutu sliku koju je moguće označiti u zbirci medija ili prenijeti te odabrati naredbu postavi istaknutu sliku. Istaknuta slika potom je vidljiva u okviru za istaknutu sliku.