Postavljanje galerija (NextGEN Gallery)

Zaslon NextGEN Gallery

Zaslon NextGEN Gallery

NextGEN Gallery plugin omogućuje postavljanje i uređivanje galerije slika na mrežnoj stranici, grupiranje galerija u albume, odabir načina prikaza galerije te uređivanje slika u galeriji. Nakon instaliranja i aktiviranja plugina, na glavnom izborniku nadzorne ploče vidljiva je stavka Gallery (ikona zeleni kvadrat).

NextGEN Gallery dodavanje galerije

NextGEN Gallery dodavanje galerije

Odabirom opcije Add Gallery/images otvara se okvir za kreiranje nove galerije slika, ili dodavanja slika u već postojeće galerije, što se definira odabirom iz padajućeg izbornika. Nova galerija se imenuje te se odabiru datoteke s računala koje se žele prenijeti u galeriju na mrežnoj stranici, a što se pokreće naredbom pokreni upload. Po završetku prijenosa, pojavljuje se poruka o uspješnom preuzimanju.

NextGEN Gallery uređivanje galerija

NextGEN Gallery uređivanje galerija

Uređivanje galerija vrši se odabirom opcije Manage Galleries iz izbornika te se otvara okvir u kojem su prikazane sve galerije koje su kreirane na stranici s podacima o autoru te broju slika koje galerije sadrže.

NextGEN Gallery zaslon za uređivanje galerije

NextGEN Gallery zaslon za uređivanje galerije

Odabirom galerije koja se želi uređivati, otvara se zaslon za uređivanje galerije te se mogu mijenjati postavke kao što je naziv, opis, autor, poveznica na stranicu, određivanje slike koja će predstavljati galeriju ili mogućnost dodavanja galerije drugoj stranici.

NextGEN Gallery grupne radnje

NextGEN Gallery grupne radnje

U donjem okviru zaslona moguće je uređivati pojedine slike u galeriji ili primjenjivati grupne radnje kao što je brisanje, postavljanje transparentnog žiga (watermarka), rotiranje, mijenjanje veličine ili odabir prikaza dijela slike. Označavaju se slike na koje se želi radnja primijeniti, odabire se radnja iz padajućeg izbornika te se bira naredba Apply. Pojavljuje se okvir s ponuđenim opcijama vezanim uz odabranu radnju. Za promjenu redoslijeda prikazivanja slika u galeriji, odabire se naredba Sort Gallery te se slike povlače prema željenom redoslijedu ili se bira jedna od ponuđenih opcija sortiranja. Odabrani redoslijed se pohranjuje naredbom Update Sort Order te se bira opcija Back to gallery. Promjene se pohranjuju naredbom Save Changes.

NextGEN Gallery dodavanje galerije u objavu

NextGEN Gallery dodavanje galerije u objavu

Nakon kreiranja, galeriju je moguće postaviti na stranicu ili pridodati objavi. U okviru za uređivanje stranice postavlja se kursor na mjesto na kojem će se prikazivati galerija. Na alatnoj traci odabire se funkcija Attach NextGEN Gallery to Post (ikona zeleni kvadrat). Otvara se okvir NextGEN Gallery u kojem se odabire izgled prikazanih slika, način na koji će slike biti prikazane (u obliku galerije, albuma, pojedinih slika i sl.), a potom se odabire galerija koja će se prikazati. Iz ovog okvira također je moguće dodavati nove galerije i slike te uređivati galerije i albume. Odabire se naredba Save te se vraća na okvir za uređivanje sadržaja stranice gdje se odabire naredba ažuriraj. Naknadnom uređivanju galerije, albuma ili pojedine slike s prednje strane stranice moguće je pristupiti odabirom naredbe editiraj u podnožju prikazane galerije ili slike čime se otvara okvir za uređivanje sadržaja stranice (ili objave) te se odabire prikazana slika nakon čega se otvara okvir NextGEN Gallery gdje se vrši uređivanje. U opciji Other Options dodatno se uređuju opcije galerije i prikazanih slika kao što je automatsko brisanje slika prilikom brisanje galerije, automatsko određivanje veličine prilikom preuzimanja, opcije prikaza umanjenih slika, efekti prikaza, uređivanje prikaza watermarka, određivanje mogućnosti prema ulogama korisnika stranice i sl.

NextGEN Gallery uređivanje albuma

NextGEN Gallery uređivanje albuma

Radi organiziranja više galerija na mrežnoj stranici kreiraju se albumi. Okvir za kreiranje i uređivanje albuma otvara se odabirom opcije Manage Albums u stavci Gallery na glavnom izborniku. Novi album se imenuje te se bira naredba Add. Pomoću padajućeg izbornika odabire se album koji se želi uređivati. Po odabiru, odabrani album se prikazuje kao prva stavka u okviru za uređivane. U drugom stupcu popisane su galerije na stranici pa postojeći albumi. Povlače se galerije koje se žele pridružiti albumu te se odabire naredba Update. Albumi se pridodaju stanicama u okviru za uređivanje sadržaja stranice, odabirom funkcije Attach NextGEN Gallery to Post iz alatne trake okvira, te odabirom željenih postavki u pripadajućem okviru, kao kod postavljanja galerije.

 

Promjena veličine fonta