Kreiranje galerije slika

Okvir za uređivanje galerije slika

Okvir za uređivanje galerije slika

Galerija slika služi za pojedinačno pregledavanje slika u objavi. Nakon postavljanja kursora na mjesto u objavi gdje će se postaviti galerija, odabire se naredba dodaj medijski zapis te opcija kreiraj galeriju u izborniku. Moguće je upotrijebiti već prenesene slike i označiti ih u zbirci medija ili prenijeti nove. Nakon označavanja slike, odabrani sadržaj prikazuje se u nizu u podnožju okvira. Odabire se naredba kreiraj novu galeriju, nakon čega se otvara okvir uredi galeriju gdje se vrši dodatno uređivanje pojedinih slika ili dodavanje novih. Može se odrediti redoslijed prikazivanja premještanjem mišem ili dodavanje dodatnog opisa koji će utjecati na redoslijed. U okviru za postavke galerije odabire se moguća poveznica prilikom pojedinačnog prikaza slike (na stranicu privitka, medijski zapis ili niti jedno), broj stupaca za prikaz slika u galeriji, mogućnost nasumičnog redoslijeda pri svakom otvaranju galerije te veličina slika te se odabire naredba unesi galeriju. U tekstualnoj opciji okvira za uređivanje sadržaja moguće je kopirati kod galerije te je jednostavno lijepiti u druge objave bez ponovnog kreiranja. Uređivanje galerije vrši se odabirom opcije uredi (ikona olovka) koja se pojavljuje prilikom klika mišem na galeriju te se otvara okvir uredi galeriju.