Dodavanje slika s URL – a

Okvir za dodavanje vanjskih slika

Okvir za dodavanje slika s URL-a

Za dodavanje slika s URL-a u objavu potrebno je voditi računa o dopuštenju za objavljivanje slike te autorskim pravima za posjedovanje slike. Kursor se namjesti na mjestu u objavi gdje se želi pridodati slika, odabire naredba dodaj medijski zapis te se odabire opcija dodaj s URL-a. Na priloženu traku unosi se (kopira) mrežna adresa slike te se unose podaci o slici: okvir (tekst koji će se u objavi prikazati ispod slike) i alt tekst (tekstualni opis poveznice na koju slika vodi). Slika se može poravnati, unosi se prilagođeni URL slike te se odabire naredba unesi objavu. Da se slika prilikom odabira na stranici ne bi otvarala u istom prozoru, potrebno je u okviru za uređivanje označiti sliku, na alatnoj traci odabrati alat unesi/uredi poveznicu te označiti opciju otvori poveznicu u novom okviru/kartici (kao i prilikom unošenja poveznica u tekstualni sadržaj). Slike dodane s URL-a ne mogu se koristiti kao istaknute slike niti su pohranjene u zbirci medija.