Dodavanje medijskih sadržaja s URL-a u objavu

Prikaz okvira za dodavanje medijskih sadržaja s URL-a

Okvir za dodavanje medijskih sadržaja s URL-a

WordPress omogućuje dodavanje i prikaz različitih medijskih sadržaja u objavi, kao što su audio i video zapisi, sa stranica koje to omogućavaju i podržavaju. U prozoru za uređivanje objave namješta se kursor, odabire naredba dodaj medijski zapis i opcija dodaj s URL-a. Kopira se URL adresa sadržaja te se odabire naredba unesi u objavu. Sadržaj se prikazuje na odabranom mjestu u okviru za uređivanje objave. Uređivanje sadržaja vrši se klikom na sadržaj te odabirom opcije uređivanje (ikona olovka). Ako se sadržaj premješta, potrebno je to izvršiti u tekstualnoj opciji okvira za uređivanje; izrezuje se kod sadržaja te se premješta (lijepi) na drugo mjesto.