Kontakt

Gradska knjižnica Pregrada

Trg Gospe Kunagorske 3

49218 Pregrada

Adresa elektroničke pošte: knjiznica@pregrada.hr

Telefon: 049/376-111

Mobitel: 091/376-0524

Facebook:

https://www.facebook.com/gradska.knjiznica.pregrada/

Instagram:

https://www.instagram.com/gradska-knjiznica-pregrada/