Časopis Hrvatica – Pregrada, ljetovalište u Hrvatskom zagorju

Zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu dviju gospođa, jedne iz Pregrade, a druge iz Dubrovnika, naša je Knjižnica dobila članak o Pregradi objavljen u časopisu Hrvatica 1939. godine.
Časopis Hrvatica: časopis za ženu i dom izlazio je u Zagrebu od 1939. do 1941. godine. Pokrenula ga je i uređivala prva hrvatska profesionalna novinarka – Marija Jurić Zagorka.
Ovaj će članak biti značajan prilog našoj zavičajnoj građi, a ujedno i lijep prilog građi u okviru našeg programa „Kad Zagorka nadahnjuje“ iz 2020. godine. U tom je programu naglasak bio na prepisci Zagorke s Pregračankom Mimicom Kaučić, rođenom Kantoci iz dvorca Gorica.
Najljepše hvala gospođi DUBRAVKI ČAČIĆ iz Dubrovnika koja nam je poslala ove priloge iz časopisa HRVATICA, a koji je spremila i čuvala njezina mama Marija.
 
Više na Facebook stranici Knjižnice