OBAVIJEST ZA KORISNIKE KNJIŽNICE VEZANO UZ COVID POTVRDE

Dragi korisnici Knjižnice,
 
temeljem Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova koju je 12. studenoga 2021. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-21-452), od utorka, 16. studenoga 2021. za zaposlenike, korisnike Knjižnice i druge osobe koji ulaze u zgradu Knjižnice obvezno je posjedovanje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.
Molimo vas da pri ulasku u zgradu pripremite svoju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, koji ćete zatim predočiti zaposleniku Knjižnice.
Osobe koje odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ne mogu boraviti u zgradi Knjižnice.
Molimo naše korisnike koji nemaju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju da nam se obrate na broj telefona
049 376 111 ili 091 376 0524.