Unos novog članka ili stranice

Članci i stranice su dvije vrste sadržaja koje možete stvarati u vašem WordPress CMS sustavu. Objavljivanje i jedne i druge vrste sadržaja je vrlo jednostavno, no važno je shvatiti njihove međusobne razlike kako bi znali kada ćete kojeg koristiti. Ključne razlike između članaka i stranica su: Članci sadrže aktualan sadržaj, a stranice sadržaj koji nema…

Prijava u sustav

Kako biste mogli izvršavati radnje i podešavanja na razini WordPress CMS sustava, potrebno je prijaviti se u administratorsko sučelje web stranice. Sam proces prijave sastoji se od 3 jednostavna koraka. Prvi korak je pristup administratorskom sučelju web-stranice koji se obavlja dodavanjem sufiksa “/wp-admin” na URL naslovnice vaše web-stranice. Primjer: Ako je URL vaše web-stranice “www.web-stranica.hr”,…

WordPress (uvod)

Program WordPress, nastao je 2003. godine. Od prvotne zamisli jednostavnog programa za objavljivanje teksta putem blogova, razvio se do moćnog alata za objavljivanje i izradu mrežnih stranica. WordPress je besplatan, dostupan na različitim jezicima i vrlo popularan zbog lakoće korištenja. Također je popularan zbog gotovo neograničenog broja mogućnosti u području izrade i ažuriranja internetskih stranica, koje…

Uređivanje teksta

Uređivanje tekstualnog dijela objave u WordPressu važno je kako zbog prilagodbe budućim čitateljima, tako i zbog kasnijeg pronalaženja sadržaja stranice. Iako postoji sličnost s Microsoft Word programom, uređivanje teksta trebalo bi se raditi pomoću WordPress alata za uređivanje nove objave. Treba imati u vidu da konačan izgled objave ovisi o korištenoj temi i dizajnu stranice…

Pluginovi (dodaci)

WordPress omogućava instaliranje i aktiviranje pluginova (programskih dodataka) čime se pružaju dodatne mogućnosti na mrežnoj stranici. Instalirane i aktivirane pluginove moguće je uočiti kao zasebne stavke u glavnom izborniku ili kao opcije među drugim stavkama, npr. u alatima. Trenutno aktivni pluginovi na mrežnoj stranici: Yoast WordPress SEO (uređivanje SEO postavki sadržaja stranice), Kontaktni obrazac 7 (kreiranje…

Uređivanje slidera (Meta Slider)

Meta Slider plugin služi za kreiranje kliznog prikaza slika na mrežnoj stranici. Po instalaciji i aktivaciji Meta Slider se nalazi kao opcija u glavnom izborniku nadzorne ploče. Odabirom opcije Meta Slider otvara se zaslon za kreiranje slidera. U okviru na lijevoj strani dodaju se i uređuju slike slidera, dok se u okviru na desnoj strani…

Upravljanje izbornicima

Izbornici su jedan od ključnih elemenata prilikom pregledavanja web stranica. Oni služe za olakšavanje orijentacije i prezentiranje sadržaja dostupnog na web stranici. Ukoliko želite dodati, izbrisati ili urediti poveznicu izbornika, u WordPressu to možete učiniti u samo nekoliko jednostavnih koraka. U administratorskom sučelju stranice potrebno je kliknuti na opciju “Izbornici” koja se nalazi unutar opcije “Izgled“.  …

Genesis Framework

Genesis Framework sadrži skup plugina koji omogućavaju jednostavno uređivanje i funkcioniranje WordPress mrežne stranice, počevši od uređivanja tema te mogućnostima prilagodbe teme stranici, preko korištenja priloženih widgeta do uređivanja samog izgleda stranice. Po instaliranju i aktiviranju Genesis se kao opcija pojavljuje u glavnom izborniku nadzorne ploče. Odabirom opcije teme otvara se pripadajući zaslon s nizom…

Podešavanje newslettera (MailPoet)

Plugin MailPoet služi za kreiranje i uređivanje poruka novosti (newslettera) mrežne stranice. Po instaliranju i aktiviranju postavlja kao opcija u glavnom izborniku nadzorne ploče. Nakon odabira opcije poruke novosti iz izbornika, otvara se zaslon sa svim porukama novosti među kojima je 5 minutni vodič za korisnike koji je moguće koristiti kao predložak za kreiranje poruke….

Postavljanje galerija (NextGEN Gallery)

NextGEN Gallery plugin omogućuje postavljanje i uređivanje galerije slika na mrežnoj stranici, grupiranje galerija u albume, odabir načina prikaza galerije te uređivanje slika u galeriji. Nakon instaliranja i aktiviranja plugina, na glavnom izborniku nadzorne ploče vidljiva je stavka Gallery (ikona zeleni kvadrat). Odabirom opcije Add Gallery/images otvara se okvir za kreiranje nove galerije slika, ili…

Kontaktni obrazac (Contact Form 7 )

Plugin  Contact Form 7 (Kontaktni obrazac 7) omogućuje kreiranje i uređivanje kontaktnih obrazaca te njihovo postavljanje u objave ili za to predviđene stranice. Formu kontaktnog obrasca potrebno je najprije kreirati. U glavnom izborniku nadzorne ploče odabire se opcija kontakt te dodaj novi čime se otvara zaslon za uređivanje kontaktnih obrazaca. Zaslon se sastoji od više…

SEO (Yoast WordPress SEO)

Yoast WordPress SEO (Search Engine Optimization) plugin omogućuje prilagodbu naslova i meta opisa sadržaja na WordPress mrežnoj stranici, a koji će se pojavljivati među rezultatima tražilica prilikom traženja određenog sadržaja ili prilikom dijeljenja na mrežnim stranicama. Nakon instalacije i aktivacije, stavka SEO se nalazi na glavnom izborniku nadzorne ploče. Pripadajući izbornik nudi opcije: nadzorna ploča…

Grupne radnje

Ako se istovremeno uređuje više sadržaja, može se koristiti opcija grupne radnje, koja se nudi u okviru za indeksiranje. Označavaju se sadržaji na koje će se primijeniti uređivanje te se u padajućem izborniku grupne radnje odabire opcija uređivanje i naredba primjeni. Otvara se okvir grupno uređivanje. U prvom prozoru popisane su odabrane objave, koje se…

Medijski zapisi

Odabirom opcije zbirka u stavci medijski zapisi glavnog izbornika, otvara se okvir zbirka medija u kojoj su prikazani svi medijski zapisi koji su preneseni na stranicu. Mogu biti popisani ili prikazani kao sličice, što se određuje odabirom ikone u alatnoj traci zaslona zbirke. Prikazani sadržaji mogu se filtrirati odabirom opcije iz padajućeg izbornika: prema vrsti…

Teme

WordPress razdvaja sadržaj stranice od njezinog izgleda tako da je moguće mijenjati izgled stranice bez mijenjanja postojećeg sadržaja na stranici. Izgled stranice mijenja se odabirom teme. Obično su priložene tri osnovne teme na stranici, a moguće je dodavati nove. Za pristup temama s vidljivog dijela stranice odabire se opcija teme u padajućem izborniku imena stranice….

Widgeti

Prilagodba izgleda stranice olakšana je korištenjem widgeta, manjih okvira s određenim sadržajem, koji se pridodaju u unaprijed definirana područja na stranici. Broj i položaj widgeta na stranici ovisi o odabranoj temi. Također, widgeti mogu imati postavke koje je potrebno po odabiru prilagoditi (npr. određivanje izgleda arhiva). Uređivanje widgeta može se vršiti putem okvira prilagodi (pri…

Prilagodba teme

Odabranu temu moguće je prilagoditi prije objave. Prilagođavanju teme pristupa se odabirom opcije prilagodi u podnožju okvira odabrane teme ili detalja teme. Iz glavnog izbornika moguće je pristupiti odabirom prilagodi u opciji izgled, ili s vidljive stranice odabirom opcije prilagodi iz padajućeg izbornika imena stranice. Po odabiru otvara se okvir za prilagodbu na lijevoj strani…

Zaglavlje

Prilagodbi zaglavlja stranice pristupa se putem opcije izgled te zaglavlje iz glavnog izbornika ili se nudi kao opcija prilikom prilagodbe teme. Po odabiru opcije slika zaglavlja u okviru prilagodi, otvara se padajući okvir u kojem su navedene dimenzije slike koje tema preporučuje. Naredbom dodaj novu sliku otvara se zbirka medija gdje je moguće označiti sliku…

Dodavanje novih korisnika stranice

Dodavanje novih korisnika vrši se putem zaslona za dodavanje novih korisnika kojem se pristupa odabirom opcije novo te korisnik na alatnoj traci, opcije dodaj novi u korisničkom zaslonu ili odabirom dodaj novi u opciji korisnici iz glavnog izbornika. Upisuje se korisničko ime, e-pošta novog korisnika i lozinka te se dodjeljuje uloga korisnika. Nakon unošenja odgovarajućih…

Uređivanje korisničkog profila

Zaslonu za uređivanje korisničkog profila, može se pristupiti odabirom opcije uredi moj profil koja se pojavljuje prilikom prelaska mišem preko imena korisnika u gornjem desnom kutu alatne trake ili putem glavnog izbornika na nadzornoj ploči, odabirom opcije korisnici te vaš profil u padajućem izborniku. Zaslon za uređivanje profila, koji se potom otvara, podijeljen je na…

Određivanje uloga korisnika

Korisnici stranice razlikuju se prema ulogama koje su im dodijeljene. Korisnik može biti: pretplatnik, suradnik, autor, urednik ili administrator. Pretplatnik može pristupiti svim podacima na javnom dijelu stranice te uređivati svoj korisnički profil; može unositi komentare (ako je mogućnost unošenja komentara onemogućena onima koji nisu pretplatnici stranice) te može pristupiti sadržajima kojima je vidljivost objave…

WordPress postavke na mrežnoj stranici

Kao što se može uređivati korisnički profil, moguće je i prilagoditi postavke WordPressa mrežnoj stranici. Odabirom opcije postavke iz glavnog izbornika prikazuju se stavke koje je moguće mijenjati. Odabirom opcije općenito otvara se zaslon za uređivanje općih postavki. Moguće je uređivati naziv mrežne stranice te slogan. Adresa e-pošte mora biti ona koja je povezana s…

Postavke stalnih veza

Radi preglednosti i lakšeg snalaženja na stranici WordPress omogućuje uređivanje postavki stalnih veza, tj. stalnih URL struktura do pojedinih sadržaja na mrežnoj stranici. Posjetiteljima stranice bit će tako olakšano traženje određenog sadržaja te dijeljenje sadržaja putem poveznica u e-pošti ili na društvenim mrežama. Okvir za uređivanje postavki stalnih veza otvara se odabirom stalne veze u…

Izvoz i uvoz sadržaja

WordPress daje mogućnost prenošenja i unošenja sadržaja s drugih WordPress stranica ili blogova. U stavci alati iz glavnog izbornika odabire se opcija izvoz. Otvara se zaslon izvoz, odabire sadržaj te naredba preuzmi izvozni zapis. Sadržaj će se potom pohraniti u obliku XML zapisa (WordPress eXtended RSS) na računalu pa ga je kasnije moguće uvesti na…

Brzo uređivanje

Opcija brzo uređivanje omogućuje uređivanje sadržaja objave iz samog okvira za indeksiranje, bez otvaranja okvira za uređivanje, a korisna je pri unošenju manjih promjena u objavu. Odabirom naredbe brzo uredi otvara se okvir za brzo uređivanje u kojem je moguće urediti naslov, slug, datum, autora, kategorije i oznake, status i vidljivost objave te odabrati mogućnost…

Objavljivanje

Nakon uređivanja objave slijedi objavljivanje. Objavljivanje se vrši uz pomoć okvira objavi koji se nalazi uz okvir za uređivanje objave. Naznačeni su podaci o objavi koja se uređuje. Status govori je li riječ o skici, čeka li objava recenziju (od strane osobe koja ima ovlaštenje za objavljivanje) ili je objavljena. Vidljivost objave označava je li…

Dodatne mogućnosti uređivanja nakon objavljivanja

U slučaju da se nakon objavljivanja uoči da je objava zbog opsežnosti sadržaja teže čitljiva i navigacija stranicom je otežana, postoji mogućnost prikaza samo odabranog odlomka na stranici, uz dodavanje poveznice na cijeli članak. U okviru za uređivanje sadržaja objave odabire se dio koji bi trebao biti vidljiv na stranici te se, nakon smještanja kursora…

Naknadno određivanje formata objave

Format objave moguće je naknadno odrediti u okviru format koji se nalazi na zaslonu za uređivanje objave, nakon odabira u opcijama zaslona. Među priloženim formatima moguće je izabrati: članak, crtica, slika, poveznica, citat ili status. Odabir formata ovisi o sadržaju objave. Po odabiru i objavljivanju, na vrstu formata upućuje ikona smještena uz naslov objave. Sve…

Uređivanje nove stranice

Stranice su stalan sadržaj, naznačen u glavnom izborniku ili u izborniku u podnožju okvira mrežne stranice. To je sadržaj koji se često ne mijenja, primjerice, kontakt ili osnovne informacije o stranici. Naziv svake nove stranice pojavljuje se kao poveznica u izborniku i vodi na dotičnu stranicu. Uređivanje nove stranice započinje odabirom stranice i dodaj novu…

Indeksiranje

Za organizaciju sadržaja stranice, jednostavnije pronalaženje i uređivanje sadržaja, primijenjeno je indeksiranje. U opcijama glavnog izbornika: objave, medijski zapisi, stranice i komentari moguće je odabrati sve sadržaje te vrste koji su prisutni na stranici, koji se potom popisuju u okviru za indeksiranje određenog sadržaja. Odabirom opcije objave te sve objave iz glavnog izbornika moguće je…