Kontakt

Adresa: Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar,  Križnog puta 18, Nuštar

Tel: 032/386 309

Elektronička pošta: nustar@gkvk.hr