Pozivnica

Pozivamo Vas

na proslavu 13. rođendana Bibliobusa i

svečano proglašenje najčitatelja u 2018. godini

srijeda, 20. veljače 2019. godine u 11:00 sati

Natječaj

Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Diplomirani knjižničar

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
  • 1 godina radnog iskustva u struci.
  1. Diplomirani knjižničar

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata Ravnateljice)

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
  • 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

Nastavi čitati