Studijski odjel

U Studijskom je odjelu smještena  stručna knjižnična građa i periodika iz svih područja znanosti. Spomenuta se građa može koristiti samo u Studijskoj čitaonici.
Korisnici su Odjela većinom studenti, znanstvenici, maturanti, a u manjem broju i drugi korisnici.
Uz stručnu građu Odjel posjeduje i referentnu zbirku koja se sastoji od različitih enciklopedija, leksikona, rječnika hrvatskoga jezika, rječnika stranih jezika, stručnih rječnika. Pristup građi  je slobodan, a u svakome se trenutku može obratiti i knjižničaru koje će pomoći pri odabiru građe.
Preko Studijskog odjela  odvija se  međuknjižnična posudba (pravila međuknjižnične posudbe) koja omogućuje pristup našoj stručnoj građi svim knjižnicama u Hrvatskoj, a isto tako stručna građa drugih knjižnica  dostupna je Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, odnosno našim korisnicima. Građa koja se posudi od drugih knjižnica može se  koristiti isključivo u Studijskoj čitaonici.
Uz spomenutu građu Odjel pruža usluge fotokopiranja, skeniranja, prebacivanja na cd–e i pretraživanja Interneta.
Korisnicima je omogućeno tzv. sastavljanja tema. U praksi to znači da korisnik ostavlja traženu temu i u dogovoreno vrijeme dolazi u knjižnicu gdje ga već čeka pripremljena građa. Temu je moguće dostaviti i mailom.
Odjel čuva i daje na korištenje: Hrvatsku bibliografiju, Statističke ljetopise i 75 naslova časopisa.

Voditelj Odjela: Tihomir Marojević, viši knjižničar

PREPORUKA

Povijest umjetnosi, Janson

46428Monumentalna “Povijest umjetnosti” H. W. Jansona ključna je knjiga za proučavanje zapadne umjetnosti i uživanje u njoj, djelo u usporedbi s kojim se prosuđuju svi drugi pregledi povijesti umjetnosti.
Taj rječiti tekst i neusporediva kvaliteta ilustracija upoznali su naraštaje čitatelja sa širokim svijetom zapadne umjetnosti i nadahnuli milijune ljubitelja umjetnosti. Pripovijedanje o povijesti umjetnosti nadahnuto je, odmjereno i duhovito. Ono povećava našu sposobnost razumijevanja i procjenjivanja samih umjetničkih djela, a nema tek ulogu prikupljanja podataka o njima.

Scrinia Slavonica

scrinia3-e1357996324497Godišnjak Scrinia Slavonica objavljuje radove posvećene povijesti prostora na koji se odnosi moderna upotreba pojmova Slavonija (uključujući hrvatsku Baranju) i Srijem.
Nakana je godišnjaka konstituirati regionalnu slavonsku povijest kao mogući okvir sustavnog historiografskog istraživanja i produkcije.

Nabava časopisa za 2017. godinu:

 1. Biblija danas : časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela. Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda : Hrvatsko biblijsko društvo, [1996]- .
 2. Časopis za suvremenu povijest = <Journal of contemporary history> . Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1969-    .
 3. Čovjek i svemir : časopis Zagrebačke zvjezdarnice . Zagreb : Zvjezdarnica Zagreb, Zagrebački astronomski savez, 1971-    .
 4. Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima . Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 1995-    .
 5. Dodir : glasilo Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba “Dodir” . Zagreb : Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba “Dodir”, 1997- .
 6. Europski glasnik . Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1996-    .
 7. Financije i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije. Zagreb : TEB Poslovno savjetovanje, 2004- .
 8. Forum : <mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti> . Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1962-     .
 9. Hrčak : glasilo Hrvatskoga čitateljskog društva. Koprivnica : Hrvatsko čitateljsko društvo, 1992-  .
 10. Hrvatska vodoprivreda : [mjesečnik Hrvatskih voda]. agreb : Hrvatske vode, 1992- .
 11. Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo. Zagreb : Hrvatske vode, 1993- .
 12. Hrvatski iseljenički zbornik … = Croatian emigrant almanac… = Anuario para la emigracion croata … Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1992- .
 13. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1952-    .
 14. Književnost i dijete : časopis za dječju književnost i književnost za mlade. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2012- .
 15. Ljekovite biljke. Zagreb : Beatta, 2002-    .
 16. Matematičko fizički list za učenike srednjih škola. Zagreb : Hrvatsko matematičko društvo ; Hrvatsko fizikalno društvo, 1950-1999.
 17. Osječki zbornik. Osijek : Muzej Slavonije, 1943- .
 18. Poljoprivreda : znanstveno-stručni časopis. Osijek : Poljoprivredni fakultet : Poljoprivredni institut, 1995-    .
 19. Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. Zagreb : Udruga Pravnik, 1967. – .
 20. Quorum : časopis za književnost. Zagreb : Naklada MD, 1985-    .
 21. Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika ; Školska knjiga, 1945-  .
 22. Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 2001-    .
 23. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 1950-    .
 24. Vukovarsko-srijemski učitelj : godišnjak za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Vukovar : Hrvatski pedagoško-književni zbor, OgranakVukovarsko-srijemske županije, 2004-    .

Arhiva časopisa u studijskoj čitaonici:

 1. Anafora : časopis za znanost i književnost = [academic literary journal]. Osijek : Filozofski fakultet = Faculty of Humanities and Social Sciences, 2014- .*
 2. Bjelovarski učitelj : časopis za odgoj i obrazovanje = Bjelovar’s teacher . Bjelovar : Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora, 1992-   .*
 3. Croatica Christiana . Zagreb : Kršćanska sadašnjost, <19–>-    .*
 4. Croatian journal of philosophy . Zagreb : Kruzak, 2001-    .*
 5. Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta . Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 1999-    .*
 6. Dubrovnik : <časopis za književnost i znanost> . Dubrovnik : Matica hrvatska, 1955-    .*
 7. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara . Đakovo : Matica hrvatska, 1999-    .*
 8. Ekološki glasnik : časopis o prirodi . Donja Lomnica : Ekološki glasnik, 1990-    .*
 9. Fantom slobode : književni časopis. Zagreb : Durieux ; Dubrovnik : Art radionica Lazareti, 2003- .*
 10. Filmska kultura : jugoslavenski časopis za filmska pitanja. Zagreb : NIP, 1957-1990.*
 11. Geo : upoznati i razumjeti svijet. Zagreb : Večernji list, 2005- .*
 12. Glas@nsk.hr . Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2010- .*
 13. Ha-kol : glasilo Židovske zajednice u Hrvatskoj. Zagreb : Židovska općina Zagreb, 1997- .*
 14. Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju = journal of the International Research Centre for Archeology. Pula : Sveučilište u Zagrebu, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, Brijuni-Medulin : Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre, 1997- .*
 15. Hrvatska misao : časopis za umjetnost i znanost. Sarajevo : Ogranak Matice hrvatske, 1996. – .*
 16. Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2005- .*
 17. Hrvatski filmski ljetopis = The Croatian cinema chronicle . Zagreb : Hrvatski filmski savez, 1995-    .*
 18. Hrvatski nogometni godišnjak : 2008.-2009. Zagreb : Edicije Božičević, 2009-.*
 19. Hrvatski zemljopis : časopis za zemljopis, povijest i prirodu . Samobor : Hrvatski zemljopis, 1994-2002.*
 20. Hrvatsko glumište : časopis Hrvatskog društva dramskih umjetnika . Zagreb : Hrvatsko društvo dramskih umjetnika,  1999-  .*
 21. Husar : slikovni časopis za vojnu povijest i mititariju. Zagreb : Carski husar, 2004. –  .*
 22. Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. Zagreb : Hrvatski centar ITI Unesco, 2000- .*
 23. Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. Zagreb : Kajkavsko spravišče, 1968- .*
 24. Književna republika : časopis za književnost. Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca : Profil, 2003- .*
 25. Književna revija : <časopis za književnost i kulturu> . Osijek : Ogranak Matice hrvatske; Grafika, 1991-    .*
 26. Književna smotra : časopis za svjetsku književnost . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1969-    .*
 27. Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. Osijek : Društvo knjižničara Slavonije i Baranje, 1997-  .*
 28. Kolo : časopis Matice hrvatske : <utemeljen 1842.> . Zagreb : Matica hrvatska, 1995-  .*
 29. Kontura : art magazin. Zagreb : Art magazin Kontura, 1991-2002.*
 30. Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004-.*
 31. Marulić : hrvatska književna revija. Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, 1968-   .*
 32. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. Zagreb : Zadružna štampa, 1999-    . *
 33. Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split : Književni krug, 1954-   .*
 34. Nova Akropola : filozofija, humanizam, kultura. Zagreb : Nova Akropola, 1991-    .*
 35. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003- .*
 36. Nova riječ. Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2013- .*
 37. Novosti. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1994-1998. *
 38. Ognjište : hrvatski književni ljetopis. Karlovac ; Zagreb : Zlatko Tomičić, nakladno-novinska i izdavačka djelatnost, 1990-1999.*
 39. Op.a : kulturni magazin i katalog knjiga. Zagreb : “Faust Vrančić”, 2000- .*
 40. Povijest sporta : građa i prilozi : journal for the history of sport. Zagreb : Savez za fizičku kulturu Hrvatske, 1970-1990.*
 41. Propisi.hr : [časopis za pravnu praksu]. Zagreb : Centar za management i savjetovanje, 2007- .*
 42. Riječ : časopis za slavensku filologiju. Rijeka : Hrvatsko filološko društvo : Graftrade Žagar, 1995- .*
 43. Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. Zagreb : Odjel za strane jezike Hrvatskog filološkog društva; Školska knjiga, 1972-.*
 44. Suvremena lingvistika. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta, 1962-    . *
 45. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. Split : Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split ; Visoka učiteljska škola ; Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, 1952-  .*
 46. Tema: : časopis za knjigu . Zagreb : Centar za knjigu, 2004- .*
 47. Treća : časopis centra za ženske studije . Zagreb : Centar za ženske studije, 1998. –  .*
 48. Ubiq : književni časopis za znanstvenu fantastiku. Zagreb : Mentor, 2007- .*
 49. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1957- .*
 50. Una terra : časopis za zdrav život i okoliš. Zagreb : Publika, 2004-    .*
 51. Up & underground : art dossier. Zagreb : Bijeli val : AGM : Community art, 1995- .*
 52. Vrtovi i parkovi : stručni časopis za hortikulturu i botaniku. Rijeka : Alumed, 2009- .