Odjel obrade i nabave građe

Redovitom nabavom i strobradaučnom obradom građe, Knjižnica nastoji zadovoljiti kulturne potrebe, potrebe za informiranošću, razonodom te edukacijske potrebe svih korisnika. Pri tome se vodi kriterijem trajne kulturne vrijednosti i traženosti određene knjižnične građe.

 

 

BROJ PRINOVLJENE I STRUČNO OBRAĐENE GRAĐE U 2016. GODINI

Ukupno nabavljeno: 6318 jedinice knjižne građe 
Od čega je nabavljeno:
za odrasle: 4201 jedinica knjižne građe
za djecu: 2117 jedinica knjižne građe

Način nabave knjižne građe
Kupovina: 4735 jedinica knjižne građe
Otkup Ministarstva kulture RH: 712 jedinica knjižne građe
Obvezni primjerak: 49 jedinica knjižne građe
Dar i zamjena: 822 jedinica knjižne građe

Kupovina neknjižne građe
CD – 22 jedinica
DVD – 256 jedinica
CD – ROM – 2 jedinice
Fond knjižnične građe u 2016. godini se povećao za 6598 jedinicu.

 

Voditeljica Odjela: Željka Djeke, dipl. knjiž., prof.