Arhiva kategorije: Obavijesti

Književni kviz

Voliš puno čitati?
 Družiš se s likovima iz knjiga i stripova?
  Želiš pokazati svoje znanje i osvojiti vrijedne nagrade?

PRIJAVI SE

na Književni kviz koji će se održati u Noći knjige, 23. travnja 2019. godine u 21,00 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

Nastavi čitati

Natječaj

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/2019) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

 za radno mjesto pomoćni knjižničar – pripravnik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od dvanaest (12) mjeseci s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

  • završena četverogodišnja srednja škola uz obvezu polaganja stručnog ispita za pomoćnog knjižničara prema članku 12. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak 47/17)
  • vozačka dozvola B kategorije
  • znanje stranog jezika (prednost engleski jezik).

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: Nastavi čitati

Natječaj

Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Diplomirani knjižničar

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
 • 1 godina radnog iskustva u struci.
 1. Diplomirani knjižničar

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata Ravnateljice)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

Nastavi čitati