Arhiva kategorije: CSSU

Poziv na CSSU tečaj

Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i brainstorming u praksi

Predavač: mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar

u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, CSSU-a i Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko–srijemske županije, koji će se održati u petak, 27. travnja 2018. godine, u 10,30h, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Nastavi čitati

Poziv na CSSU radionicu

Pozivamo Vas na radionicu:

Nove tehnologije u radu s djecom i mladima

Predavačice: Ana Sudarević, prof., dipl. knjiž. i mr. sc. Alka  Stropnik, viša knjiž.

u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, CSSU-a i Matične službe za narodne i školske knjižnice Vukovarsko–srijemske županije, koja će se održati u petak, 7. listopada 2016. godine u 8,30h u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci.

Nastavi čitati