Anketa

Molimo pripadnike ukrajinske nacionalne  manjine u Republici Hrvatskoj da popune anketu pod nazivom: “Uloga narodne knjižnice za pripadnike ukrajinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“, a odnosi se na korištenje građe na ukrajinskom jeziku u narodnim knjižnicama. Anketa je online i može joj se pristupiti na ovoj vezi.

PISMO ZAHVALE DAROVATELJIMA KNJIGA KOJE SU NAMIJENJENE STRADALIM KNJIŽNICAMA U POPLAVI


U ime učenika i djelatnika Osnovne škole „Ivan Filipović“ Račinovci i Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ Gunja zahvaljujemo svima na donacijama (i novčanim donacijama uplaćenim na račun škola) koje su uvelike pridonijele obnavljanju i opremanju školskih knjižnica. Zahvaljujemo svim darovateljima na skrbi i brizi za bolje uvjete rada i učenja. Zahvaljujući profesionalnoj, stručnoj i ljudskoj pomoći svih onih koji su se nesebično zauzeli za obnavljanje i poboljšanje uvjeta u stradalim školskim knjižnicama u poplavi (svibanj, 2014.), danas svjedočimo ne samo obnovljenim i suvremenim školskim knjižnicama već i činjenici da niti jedna katastrofa ne može nadjačati humanost i toplinu srca onih koji su spremni pomoći. U našem slučaju, svaka knjiga se računa, a svoj potpuni potencijal doživljava u rukama učenika i korisnika knjižnica, stvarajući na taj način mlada srca koja će biti senzibilna za potrebe drugih. Ujedno, to je i najvažnija lekcija koju smo naučili u proteklih godinu i pol dana. U teškoj situaciji nakon katastrofalnih poplava donacije su puno pomogle te smo kroz humanost svih koji su darivali naučili kako biti osjetljiviji za potrebe drugih. Toga ćemo se u budućnosti držati.

VELIKA VAM HVALA!

POPIS DAROVATELJA KNJIGA STRADALIM KNJIŽNICAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE U POPLAVI Nastavi čitati