Poziv


POZIV
na pisano testiranje za imenovanje
ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Za kandidate koji  su  podnijeli  pravovremene  i  potpune  prijave,  te  koji ispunjavaju propisane formalne uvjete objavljene u javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, a koji je objavljen 26. listopada 2018. godine u „Večernjem listu“, „Vinkovačkom listu“, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i razgovor (intervju). 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Provjera znanja (pisano testiranje) će se održati 21. studenog 2018. godine u maloj gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca (Bana Jelačića 1) s početkom u 10:00 h.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Nastavi čitati

Poziv

POZIV

 NA PRETHODNU PROVJERU PUTEM
USMENOG INTERVJUA

kandidatima prijavljenima na natječaj za radno mjesto vozač bibliobusa

  1. Pisano testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto vozač bibliobusa održano je dana 12. studenog 2018. godine u velikoj vijećnici Grada Vinkovaca.
  2. Pravo na intervju imaju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.
  3. Razgovor s kandidatima – intervju obavit će se u četvrtak 15. studenog 2018. godine s početkom u 10:00h u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice, Ivana Gundulića 6, Vinkovci.
  4. Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će pozvani putem telefona, te poziv će biti objavljen putem oglasne ploče Gradske knjižnice i čitaonice, odnosno putem službene web stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci: http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/
  5. Kandidati koji pristupe intervjuu obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.
  6. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi intervjuu povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA