Arhiva kategorije: Ostalo

Svjetski meteorološki dan – 23. ožujka.

Povodom Svjetskog meteorološkog dana skrećemo vam pažnju na meteorološki stup u centru Pregrade koji daje posebnost i šarm našem gradu. Mnogi od vas često zastanu kraj njega kako bi saznali informacije o vremenu.
Ovaj je stup darovan građanima Pregrade, a našoj Knjižnici povjeren na upravljanje i održavanje.
 
H pregračkem kraju, kak je i drugderi, ljudi još pamtiju i čuvljeju stare uzrečice i razne druge mudrosti kere spadaju h pučku meteorologiju našega naroda. Kak je nes svecki dien meteorologije, ziebrali sma par takvih; za starije, ka bi se se potsetili, a za mlajše, ka bi čuli (pročitali) nekaj od naše starine, zanimljivu i za je nuovu.
 
Iz pučke meteorologije prelazimo na moderniju.
Zahvaljujući IRIM-u, Institutu za inovativnost mladih, u Knjižnici i Osnovnoj školi Janka Leskovara, koja je naš partner u IRIM-ovom projektu, postavljen je AQ:BIT uređaj uz pomoć kojeg mjerimo pet atmosferskih varijabli – temperaturu, relativnu vlažnost i tlak zraka te koncentraciju mikročestica promjera manjeg od 2.5 mikrometara (PM2.5).
Želite li sami pokušati, AQ:BIT uređaj možete posuditi u Knjižnici.
 
Želimo vam lijepo vrijeme, a povodom Svjetskog meteorološkog dana u nastavku donosimo poslovice o Pučkoj meteorologiji u Pregradi! ☀️
 
Zahvaljujemo Nikoli Kolaru, Zvonku Kolaru i Tomici Kolaru na prikupljenim poslovicama, a posebno Tomici Kolaru na sastavljanju teksta.
 

Pučka meteorologija h Pregradi

Picture 1 of 11

OSTALE INFORMACIJE

PRAVILA MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE

KUĆNI RED

PRAVILA GRADSKE KNJIŽNICE PREGRADA

_____

SMJERNICE ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE FONDOM GKP

_____

PDF Godisnje_izvješće 2022

Godišnje_izvješće 2022

_____

PDF Izvješće o pravu na pristup informacijama 2021

Izvješće o pravu na pristup informacijama 2021

_____

Odluka o novim mjerama za ulazak u Knjižnicu 1.3.2022.

Procedura za evidenciju ugovora

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Časopis Hrvatica – Pregrada, ljetovalište u Hrvatskom zagorju

Zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu dviju gospođa, jedne iz Pregrade, a druge iz Dubrovnika, naša je Knjižnica dobila članak o Pregradi objavljen u časopisu Hrvatica 1939. godine.
Časopis Hrvatica: časopis za ženu i dom izlazio je u Zagrebu od 1939. do 1941. godine. Pokrenula ga je i uređivala prva hrvatska profesionalna novinarka – Marija Jurić Zagorka.
Ovaj će članak biti značajan prilog našoj zavičajnoj građi, a ujedno i lijep prilog građi u okviru našeg programa „Kad Zagorka nadahnjuje“ iz 2020. godine. U tom je programu naglasak bio na prepisci Zagorke s Pregračankom Mimicom Kaučić, rođenom Kantoci iz dvorca Gorica.
Najljepše hvala gospođi DUBRAVKI ČAČIĆ iz Dubrovnika koja nam je poslala ove priloge iz časopisa HRVATICA, a koji je spremila i čuvala njezina mama Marija.
 
Više na Facebook stranici Knjižnice
 

OBAVIJEST ZA KORISNIKE KNJIŽNICE VEZANO UZ COVID POTVRDE

Dragi korisnici Knjižnice,
 
temeljem Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova koju je 12. studenoga 2021. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-21-452), od utorka, 16. studenoga 2021. za zaposlenike, korisnike Knjižnice i druge osobe koji ulaze u zgradu Knjižnice obvezno je posjedovanje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.
Molimo vas da pri ulasku u zgradu pripremite svoju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, koji ćete zatim predočiti zaposleniku Knjižnice.
Osobe koje odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ne mogu boraviti u zgradi Knjižnice.
Molimo naše korisnike koji nemaju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju da nam se obrate na broj telefona
049 376 111 ili 091 376 0524.